Vergoeding

Wordt behandeling vergoed?

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. In hoeverre behandeling bij mij vergoed wordt, hangt af van je polis: de restitutiepolis biedt meestal een volledige vergoeding; bij de naturapolis wordt het grootste deel vergoed, maar zal je zelf bij moeten betalen. Ongeacht je type polis zal je het eigen risico sowieso moeten betalen. Mijn uitgangspunt is overigens dat financiële bezwaren een intake of een behandeling niet in de weg mogen staan.

Ook de facturering verloopt iets anders dan gebruikelijk: bij afsluiting van de behandeling ontvang je van mij een factuur die je kunt indienen bij je zorgverzekering. De zorgverzekering keert vervolgens (een deel van) het factuurbedrag uit. Het volledige factuurbedrag maak je vervolgens naar mij over.

Vergoeding door je
zorgverzekering

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door je zorgverzekering, moet aan twee eisen worden voldaan:

  1. Een verwijsbrief van je huisarts, waarin je naar de specialistische GGZ wordt verwezen in verband met het vermoeden van een DSM-5-stoornis.
  2. Er moet sprake zijn van een DSM-5-stoornis. Dit wordt vastgesteld tijdens de intake. Een DSM-5-stoornis is de diagnose van een psychische stoornis, zoals beschreven in het handboek voor de classificatie van psychische stoornissen, de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5e editie.

Het kan zijn dat bij jou geen sprake is van een psychische stoornis in engere zin. Dan wordt de intake toch vergoed door de zorgverzekeraar, maar eventuele behandeling niet. Mocht dit het geval zijn, en je hebt toch een hulpvraag waarmee ik denk je te kunnen helpen, dan ben ik bereid om te kijken wat ik je zou kunnen bieden binnen je financiële mogelijkheden.