Skip to main content

Werkwijze

Hoe werkt het?

Aanmelden kan uitsluitend door een mail met een korte toelichting van je hulpvraag te sturen. Vanwege het grote aantal aanmeldingen kan ik maar een beperkt deel uitnodigen voor een intake. De intake vindt altijd plaats op de praktijk in Den Haag. Je hebt hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig (zie Vergoeding). Tijdens de intake inventariseer ik wat er aan de hand is, of aanvullende diagnostiek nodig is, welke behandeling het meest passend is, en in hoeverre ikzelf die behandeling kan bieden. Zo nodig overleg ik met collega’s en/of verwijs ik door naar een andere behandelaar/hulpverlener. Vervolgafspraken kunnen eventueel ook via beeldbellen plaatsvinden. Qua behandeling vind ik het belangrijk dat we overeenstemming hebben over het doel ervan, en dat je gemotiveerd bent. Behandeling kan bestaan uit medicatie, gesprekken (psychotherapie), of een combinatie van beide.

Kwaliteitsbewaking

Grondigheid, aandacht, maatwerk, en oog voor detail zonder de grote lijn te verliezen, vormen mijn handelsmerk. Ik werk volgens de richtlijnen en zorgstandaarden van de beroepsgroep. Iedere vijf jaar dien ik mij als psychiater te laten herregistreren in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten. Hiertoe moet ik voldoen aan eisen m.b.t. uren patiëntcontact, na- en bijscholing, en een kwaliteitsvisitatie.

Klachten

Uiteraard hoop ik dat we je eventuele klachten en bezwaren samen op kunnen lossen. Mocht dit niet lukken, dan is het goed om te weten dat ik ben aangesloten bij de collectieve klachten- en geschillenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Je kunt via de vereniging terecht bij een klachtenfunctionaris.

Privacy

Je gegevens zijn veilig bij mij. Ik werk met een electronisch patiëntendossier en beveiligde emailverbinding, waartoe ik alleen toegang heb. Ik overleg anoniem met collega’s, en vraag expliciet jouw toestemming voor correspondentie met bv. de huisarts.

Dr. F.R.E. Smink, psychiater

Praktijkadres:
Lange Voorhout 72
2514 EH Den Haag

T: +31(6)21656019
E: info@frederiquesmink.com