Skip to main content

Voor wie

Ben je hoogbegaafd of vermoed je dat je hoogbegaafd bent?

Heb je daarbij psychische klachten of loop je vast op school, in studie, werk of relaties?

Mijn praktijk is gericht op hoogbegaafde (jong)volwassenen (18+) met psychische problemen. Hoogbegaafdheid zelf is geen psychische stoornis, maar te beschouwen als een overstijgende factor die het ontstaan, de presentatie, de diagnostiek en de behandeling van psychische stoornissen beïnvloedt. Zowel een zeer hoog niveau van intellectueel functioneren als bijkomende persoonskenmerken van hoogbegaafdheid kunnen ervoor zorgen dat je vastloopt op school, in studie, werk en relaties. De voor hoogbegaafden kenmerkende sterke gedrevenheid en autonomie, creativiteit, intensiteit, snelheid en complexiteit kunnen in de omgang met een ‘gemiddelde’ wereld leiden tot perfectionisme, problemen met de emotieregulatie, communicatie, sociale omgang en onder- en overpresteren. Omdat hoogbegaafdheid relatief zeldzaam is (< 2% van de bevolking) voel je je wellicht anders dan anderen. Dit kan leiden tot eenzaamheid en angst- en stemmingsklachten.

Je kunt bij mij terecht voor diagnostiek en behandeling – zowel psychotherapeutisch als medicamenteus  – , en een second opinion. Indien sprake is van manie, psychose, ernstige persoonlijkheidsproblematiek, zelfbeschadigend gedrag, ernstige suïcidaliteit of verslaving, heb je intensievere zorg nodig dan ik kan bieden. In deze gevallen kun je je beter aanmelden bij een grote GGZ-instelling als de Parnassia Groep, PsyQ of Brijder.

Meer weten over hoogbegaafdheid

www.ihbv.nl
www.mensa.nl

Dr. F.R.E. Smink, psychiater

Praktijkadres:
Lange Voorhout 72
2514 EH Den Haag

T: +31(6)21656019
E: info@frederiquesmink.com