Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=m1YUmZRfgqU

Praktijk voor psychiatrie & hoogbegaafdheid

 

 

Ben je hoogbegaafd of vermoed je dat je hoogbegaafd bent?

Mijn praktijk is gericht op hoogbegaafde (jong)volwassenen (18+) met psychische problemen. Hoogbegaafdheid zelf is geen psychische stoornis, maar te beschouwen als een overstijgende factor die het ontstaan, de presentatie, de diagnostiek en de behandeling van psychische stoornissen beïnvloedt. Zowel een zeer hoog niveau van intellectueel functioneren als bijkomende persoonskenmerken van hoogbegaafdheid kunnen ervoor zorgen dat je vastloopt op school, in studie, werk en relaties.

Over Frédérique Smink

De opleiding tot psychiater rondde ik af in 2013, waarna ik op verschillende afdelingen van de Parnassia Groep (een grote GGZ-instelling) heb gewerkt, zowel klinisch als ambulant. In 2016 ben ik aan de Rijkuniversiteit Groningen gepromoveerd op de epidemiologie van eetstoornissen. Sinds enkele jaren leg ik mij toe op de diagnostiek en behandeling van hoogbegaafde (jong)volwassenen met psychische problemen, ingegeven door de observatie dat hoogbegaafdheid een factor is die presentatie, diagnostiek en behandeling diepgaand beïnvloedt, terwijl de kennis over dit onderwerp bij behandelaren (en patiënten!) vaak gering is.

Werkwijze

Aanmelden kan uitsluitend door een mail met een korte toelichting van je hulpvraag te sturen. Vanwege het grote aantal aanmeldingen kan ik maar een beperkt deel uitnodigen voor een intake. De intake vindt altijd plaats op de praktijk in Den Haag. Je hebt hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig (zie Vergoeding). Tijdens de intake inventariseer ik wat er aan de hand is, of aanvullende diagnostiek nodig is, welke behandeling het meest passend is, en in hoeverre ikzelf die behandeling kan bieden. Zo nodig overleg ik met collega’s en/of verwijs ik door naar een andere behandelaar/hulpverlener. Vervolgafspraken kunnen eventueel ook via beeldbellen plaatsvinden. Qua behandeling vind ik het belangrijk dat we overeenstemming hebben over het doel ervan, en dat je gemotiveerd bent.

Wordt behandeling vergoed?

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. In hoeverre behandeling bij mij vergoed wordt, hangt af van je polis: de restitutiepolis biedt meestal een volledige vergoeding; bij de naturapolis wordt het grootste deel vergoed, maar zal je zelf bij moeten betalen. Ongeacht je type polis zal je het eigen risico sowieso moeten betalen.

Contact

Dr. F.R.E. Smink, psychiater

Praktijkadres:
Lange Voorhout 72
2514 EH Den Haag

Er zijn meerdere parkeergarages rond het Lange Voorhout; op straat parkeren is nagenoeg onmogelijk. Den Haag CS is 5-10 minuten lopen.

Dr. F.R.E. Smink, psychiater

Praktijkadres:
Lange Voorhout 72
2514 EH Den Haag

T: +31(6)21656019
E: info@frederiquesmink.com